Aikido-magi i Malm�

Jag var i Malm� p� Enighet i s�ndags. De hade bjudit in Tamuari sensei som h�ll l�ger under helgen. Niklas och jag var nere p� s�ndagen och blev f�rstummade av vad den lilla 72-�riga japanen gjorde.

Jag k�nner mig klumpig, stel och okunnig n�r jag tr�nar med svartb�ltade. Tamura fick alla att se ut som nyb�rjare. Han gjorde saker med killar som var ett par huvuden l�ngre �n honom som man knappt trodde var m�jligt. �nnu roligare blev det n�r de inte kunde g�ra teknikerna p� honom Inte ens n�r de f�rs�kte med kraft, s� stod han bara kvar.

Magi. Det �r s�dan aikido jag bara kan dr�mma om.