Angående invandringen

Maria Robsahm skriver några hårda fakta om invandringen till Sverige i antalet personer.

Förra året invandrade knappt 97.000 människor till Sverige – en minskning från året innan. Den överlägset största gruppen – en femtedel eller 20 procent – var svenskar. På andra och tredje plats kom irakier och polacker med drygt fyratusen var. Alla andra nationaliteter – inklusive somalier och människor från Afghanistan – var 3.000 eller färre.

Hur ser det då ut när det gäller flyktingar? Förra året, 2011, sökte cirka 30.000 människor asyl i vårt land. Cirka 9.000 fick stanna. Därtill kom knappt 2.000 så kallade kvotflyktingar och 3.000 anhöriga till flyktingar (siffrorna har varit ungefär desamma i tio år).

Sanningen är att förra året fick 3.037 människor av alla nationaliteter uppehållstillstånd som anhöriga till flyktingar i Sverige. [..] Tittar vi på siffrorna hittills i år så har 1.200 anhöriginvandrare till flyktingar fått uppehållstillstånd – men bara 200 har faktiskt flyttat hit.

Den stora anhöriginvandringen utan att berätta att den stora majoriteten av dessa är svenskar som har funnit kärleken utomlands – i USA, Norge, Frankrike, Thailand och Spanien. I dessa siffror ingår också alla som är adopterade i utlandet och anhöriga till de tusentals amerikaner, tyskar och fransmän som har fått jobb i Sverige.