Är du en Babblare eller Slipare?

Fredrik Wass gör en intressant spaning när han kategoriserar två huvudtyper i den digitala närvaron, och kanske framförallt på den mediala arenan.

Babblaren:

Babblaren skapar ett ständigt flöde av inlägg, statusuppdateringar, bilduppladdningar, livesändningar, krönikor, artiklar, diskussioner och allmänt jox kring sig. Det är inte fråga om att stänga av eller sätta på knappen. Flödet är konstant och blir som en digital upptrampad stig bakom Babblaren.

Sliparen:

Det här är en typ av persona som är ganska svårtillgänglig och sällan visar en privat sida för fler än vänner och bekanta. Sliparen finns väl representerad i sociala medier men de flesta uppdateringar är dels genomtänkta och (you guessed it) slipade. Sociala medier är framförallt en arena för professionellt utbyte och diskussioner om branschhändelser eller nyheter, absolut inte en plats där privata problem eller andra mer personliga saker diskuteras eller nämns.

Jag känner dock inte igen mig i någon av beskrivningarna men jag kan peka på fler personer än de som Fredrik visar på.

Vad är jag då? Jag slänger inte ofta ur mig något ogenomtänkt. Det är inte ett ständigt flöde men jag är inte återhållsam med personliga saker och min närvaro på nätet handlar inte mycket om mitt professionella liv. Jag är den Sporadiske: saker händer då och då, ibland intensivt och för att gå in i tystnad. Privat, personligt och professionellt blandas.