Christians att g�ra-lista

� Skicka brev till Malin
� Redigera fyra hemmavideos
� Uppdatera Punktweb.nu inf�r 30-timmars Punkt
� B�rja bygga p� nya sau.nu

Ut�ver det s� blir det s�kert tv� dagar med �vertid den h�r veckan. Holl�ndarna �r sugna p� sin webbplats.