”Definitivt fuskare i längd-VM”

Bengt Saltin:

– Det enklaste och bästa sättet är oturligtvis epo. Att ta epo två tre veckor före den aktuella tävlingen, två tre gånger i veckan, låg dos, kan inte upptäckas med nuvarande testmetodik om man inte är otroligt lyckosam. Säg att man ska ha ett positivt urin-epo-test så ska man ta ett urinprov inom 24 timmar efter att den sista dosen har getts. Och hur ska man säkra att man gör det?

Inget att vara förvånad över.