Det g�r inte att ta in

De tror att s� m�nga som 100 000 m�nniskor har d�tt av helvetes-v�gen. Jag klarar inte av att f�rst� vidden av det. Bilderna p� tv visar hur vattnet str�mmar in, hur hela byar �r bortsopade, men det k�nns bara overkligt och ofattbart. Man h�r om barn som f�rlorat sin f�r�ldrar och tv�rt om. Om fattiga omr�den p� Sri Lanka som raderats ut. Det �r ett helvete p� jorden som Jocke skriver i sin blogg.

Satte in pengar p� R�da Korsets postgiro p� annandagen. P� n�got s�tt det minsta jag kan g�ra.

2 svar på ”Det g�r inte att ta in”

  1. Jag har bidragit med 100 kr �n s� l�nge. K�nns som att jag vill sk�nka mer. Det blir nog s�.

    /M�rten

  2. Det �r v�l nu man ska s�tta upp en m�nads�verf�ring till R�da Korset eller n�gon annan hj�lporganisation. Man bidrar inte alls lika mycket n�r inte svenska �r drabbade. Naturligt, men �nd� trist.

Kommentarer är stängda.