Gr�nt �r sk�

Mina v�xter har d�tt. Det �r helt naturligt om de inte f�r vatten. Jag har l�ngsamt pl�gat dem under �ret och �rets sista m�nader helt skonsigtl�st ibland fullt dem till bredden med vatten f�r att sedan l�ta dem torka ut i veckor. Brutalt.

Jag sl�ngde dem h�r om dagen. Nu gapar f�nstern s� kala om tomma. Jag �ker till Blomsterlandet och k�per nya tror jag. N�gra som jag kan �lska och v�rda.