Ingen 3G-telefon

Min Ericsson T39 gick har varit lite knackig de senaste veckorna. De osm har ringt mig har varit ganska irriterande p� att de inte h�r mig, eller att samtalen bryts. Nu har jag k�pt mig en ny telefon. Efter att ha v�ntat n�gra veckor har jag nu en Sony Ericsson z600. En viktelefon som �r lite tjock men otroligt trevlig. Fungerar utm�rkt med min Mac och det uppskattas.

Unders�kningar s�ger att 3G kommer att f� sitt genombrott f�rst n�sta �r och 2009 kommer 70 procent av mobiltelefonerna att vara 3G. Jag n�jde mig med en GSM-telefon. Videosamtal �r inget f�r mig, jag har inte ens en webbkamera.