M�blerar om

Rensade ur sekret�ren i helgen. Den ska upp p� vinden och d�r den stod ska en fot�lj placeras. Omm�bleringen �r givetvis ett s�tt att motivera att det fortfarande �r st�ktigt. Men i kv�ll, d� ska jag… eller inte.