Män sämst på att bära reflexter

SVT.se:

Fyra av tio vuxna struntar i att använda reflex och var tionde barn under 15 är också utan.

När vi sitter i bilarna, är vi hundra procent bilister, och gnäller på fotgängare som inte syns. När vi är fotgängare, är vi det till hundra procent, och genar över vägar och blir förbannad på bilister som kör för fort.

Träningskläder är bra, de har ofta inbyggda reflexer.