Skolor ratar barn med adhd och diabetes

SvD Debatt

Barn med adhd och diabetes typ 1 väljs bort när föräldrar kontaktar svenska skolor och frågar om möjligheterna att få plats i den obligatoriska förskolan för sexåriga barn. 

Det här gör mig både förbannad och ledsen att läsa. Ja, barn med funktionsnedsättning kräver extra resurser men det ska inte drabba dom vid skolvalet.

8-åringen fick sin typ-1 diabetes när hon var 3,5. Den – privata – förskola hon gick i då sökte om extra stöd hos kommunen som nekade det. Nu hanterade förskolan det fantastiskt bra ändå.

När vi sökte förskoleklass så valde vi att ta upp hennes sjukdom efter att i hade fått en plats bekräftad. Då kunde vi stämma av med skolan hur de skulle planera för hennes sjukdom etc. Så ska det inte behöva vara.

Svaren från undersökningen visar att såväl barn med adhd som barn med diabetes typ 1 väljs bort när de söker information om plats i förskoleklassen. 

[…]

För privata utförare däremot var skillnaderna avsevärt större – och därtill statistiskt signifikanta. I detta fall fick 53 procent av barnen utan diagnos svar att de var välkomna att besöka skolan. Bland barn med adhd fick enbart 33 procent samma svar när deras föräldrar kontaktade en skola som drivs av en privat utförare medan andelen barn med diabetes typ 1 som blev inbjudna att besöka skolan uppgick till 42 procent.