Ytterligare en anledning till digital musik

Meddelandet från Tomas Andersson Wij förtydligar bara att det är digitalt som musiken ska distribueras.

På grund av ett missöde i Universals skivfabrik flyttas releasen av ”En sommar på speed” fram en vecka. Nytt releasedatum: 27 feb. Universal och fabriken beklagar detta och hoppas på ert överseende.