81790851

0,99 kronor mer minut kostar det att ringa till Malin enligt Telias ordinarie taxa. Jag trodde det skulle vara dyrare. Nu kan jag ringa utan att beh�va t�nka s� mycket p� vad det kostar utan kan koncentrera mig p� att f�rs�ka komma ih�g tidsskillnaden.