Klurigheter på webben

Jag och finansdirektören har två olika synsätt på hur vi ska hantera varumärket på webben. Men efter att ha bollat frågan gick vi på att min linje skulle presenteras för koncenchefen. Min argumentation är bra, men svårt när jag inte har några användartester att backa upp den med.