Patrik har en unik puck i magen

Sala Allehanda: ”Salabördige Patrik Sköldberg är den andra personen i världen som genomgått en helt ny typ av transplantation. Han har fått en puck med insulinproducerande celler i magen. 48-årige Salabördige Patrik Sköldberg, som nu bor i Knivsta, har som andra person i världen transplanterats med den nya metoden.” På tal om forskning kring diabetes …