Patrik har en unik puck i magen

Sala Allehanda:

”Salabördige Patrik Sköldberg är den andra personen i världen som genomgått en helt ny typ av transplantation. Han har fått en puck med insulinproducerande celler i magen.

48-årige Salabördige Patrik Sköldberg, som nu bor i Knivsta, har som andra person i världen transplanterats med den nya metoden.”

På tal om forskning kring diabetes typ 1, känns en sådan här nyhet hoppfull.